Izgradnja i opremanje sale za Tjelesni odgoj u JU OŠ "Džemaludin Čaušević"

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Novi Grad - KSA-NG
Ukupna vrijednost: 
1000000
Plan za tri godine: 
1000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)