Publikacije i bilteni

Upišite naslov ili dio naslova za pretragu
Godina: 2022
Godina
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2023-2025. preuzmi 2022
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2021/2022. godine preuzmi 2022
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021 preuzmi 2022
ANEKS IV PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2022-2024. preuzmi 2022
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2023-2025. preuzmi 2022
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2013. DO 2021. GODINE preuzmi 2022
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2022-2024. NA DAN 31.12.2021. GODINE preuzmi 2022
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2021. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2022
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2021. godini preuzmi 2022
INFORMACIJA O INVESTICIJAMA U PERIODU 2014-2020. GODINE PO KANTONIMA U FEDERACIJI BIH preuzmi 2022
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2013-2021. GODINE preuzmi 2022
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2013-2021. GODINE preuzmi 2022
ANEKS II PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2022-2024. preuzmi 2022
Godina: 2021
Godina
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2013. DO 2020. GODINE preuzmi 2021
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2020. preuzmi 2021
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2020. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2021
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2020/2021. godine preuzmi 2021
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2020. godini preuzmi 2021
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2013-2020. GODINE preuzmi 2021
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2013-2020. GODINE preuzmi 2021
Izvještaj o rezultatima javne rasprave na Nacrt Strategije razvoja KS 2021-2027. preuzmi 2021
Izvještaj o razvoju KS za 2020. godinu preuzmi 2021
Program javnih investicija 2022-2024 preuzmi 2021
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2022-2024. preuzmi 2021
STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARJEVO 2021-2027._Prednacrt preuzmi 2021
Godina: 2019
Godina
IZVJEŠTAJ O REALAZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019-2021. NA DAN 31.12.2018. GODINE preuzmi 2019
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. ( ANEKS I, ANEKS II) preuzmi 2019
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. NA DAN 30.06.2019. GODINE preuzmi 2019
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2018. godina preuzmi 2019
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2018-2019. godine preuzmi 2019
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. preuzmi 2019
Prijedlog Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2020-2022. sa ANEKSOM preuzmi 2019
Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2018. godini preuzmi 2019
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. preuzmi 2019
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2018. godini preuzmi 2019
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2018. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2019
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2013. DO 2018. GODINE preuzmi 2019
IZVJEŠTAJ O REALAZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019-2021. NA DAN 31.12.2018. GODINE preuzmi 2019
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2013-2018. GODINE preuzmi 2019
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2013-2018. GODINE preuzmi 2019
Godina: 2020
Godina
Prijedlog programa javnih investicija KS 2021-2023. sa ANEKSOM preuzmi 2020
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2021-2023. preuzmi 2020
Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2019. godini preuzmi 2020
Poziv na učešće u procesu konsultacija - Izrada Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. - Strateška platforma_Nacrt preuzmi, preuzmi 2020
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2019. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2020
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2019. godini preuzmi 2020
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2019. godini preuzmi 2020
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2021-2023. preuzmi 2020
Informacija o investicijama za period 2013-2018. preuzmi 2020
Demografska analiza KS po općinama 13-19 preuzmi 2020
Demografska analiza FBiH po kantonima 13-19 preuzmi 2020
Akcioni plan 2020-2022. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. preuzmi 2020
Godina: 2018
Godina
Akcioni plan 2019-2021.implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. preuzmi 2018
STUDIJA STRATEGIJA BRENDIRANJA KANTONA SARAJEVO MODEL IZGRADNJE BRENDA KANTONA ARAJEVO preuzmi 2018
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2017. godini preuzmi 2018
EVROPA DEMOGRAFIJA 2017-2018 preuzmi 2018
Ekonomija evrope 2018 preuzmi 2018
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019-2021. SA ANEKSOM preuzmi 2018
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019-2021. preuzmi 2018
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2017/2018. godine preuzmi 2018
IZVJESTAJ O RAZVOJU KS U 2017 preuzmi 2018
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2013-2017. GODINE preuzmi 2018
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2019 - 2021 . preuzmi 2018
IZVJEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE preuzmi 2018
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2017. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2018
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2012. DO 2017. GODINE preuzmi 2018
INFORMACIJA O INVESTICIJAMA U PERIODU 2013-2016. GODINE PO KANTONIMA U FEDERACIJI BIH preuzmi 2018
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2013-2017. GODINE preuzmi 2018
Akcioni plan 2018-2020 implementacije Strategije razvoja KS do 2020. preuzmi 2018
Godina: 2017
Godina
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2018-2020. preuzmi 2017
Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo u 2016. godini preuzmi 2017
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2016. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2017
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2016. godini preuzmi 2017
NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2018-2020. preuzmi 2017
Akcioni plan 2017-2019. Implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. preuzmi 2017
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2013-2016. GODINE preuzmi 2017
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2013-2016. GODINE preuzmi 2017
STANOVNIŠTVO EVROPE 2017. preuzmi 2017
EKONOMIJA EVROPE 2017 preuzmi 2017
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2011. DO 2016. GODINE preuzmi 2017
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2016/2017. godine preuzmi 2017
Informacija o investicijama na području Kantona Sarajevo za 2015. godinu preuzmi 2017
INFORMACIJA O INVESTICIJAMA U PERIODU 2009-2015. GODINE PO KANTONIMA U FEDERACIJI BIH preuzmi 2017
Godina: 2016
Godina
Development Strategy of the Sarajevo Canton until 2020 preuzmi 2016
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2015. preuzmi 2016
Uputstva i potrebna dokumentacija za Program javnih investicija KS preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi 2016
Informacija o razvoju Kantona Sarajevo u 2015. godini preuzmi 2016
Prijedlog programa javnih investicija KS 2017-2019 preuzmi 2016
Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020. - Prijedlog preuzmi 2016
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2010. DO 2015. GODINE preuzmi 2016
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2015 preuzmi 2016
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2015-2016. godine preuzmi 2016
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2015. godini preuzmi 2016
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2015. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2016
Informacija o investicijama na području Kantona Sarajevo za 2014. godinu preuzmi 2016
Ekonomija evrope 2016 preuzmi 2016
OBRAZOVANJE PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO početak školske 2014/2015. godine preuzmi 2016
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2014. godini preuzmi 2016
Godina: 2013
Godina
I N F O R M A C I J A o poslovanju kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2012. godini preuzmi 2013
I N F O R M A C I J A o poslovanju kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2013. godi preuzmi 2013
INFORMACIJA o poslovanju kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2012. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2013
Akcioni plan Kantona Sarajevo za strateško planiranje za 2013. godinu preuzmi 2013
Godina: 2014
Godina
Izvještaj o poslovanju kantonalnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2013. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2014
Godina: 2012
Godina
I N F O R M A C I J A o poslovanju kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS u 2011. godini preuzmi 2012
INFORMACIJA o poslovanju kantonalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2011. godinu preuzmi 2012
Demografska analiza Kantona Sarajevo u Federaciji BiH u periodu 2003-2012. godina preuzmi 2012
Demografska analiza Kantona Sarajevo po općinama u periodu 2003-2012. godina preuzmi 2012
Godina: 2015
Godina
Socijalno poduzetništvo u Kantonu Sarajevo preuzmi 2015
Studija “Strateška opredjeljenja razvoja privrede Kantona Sarajevo - I faza” preuzmi, preuzmi, preuzmi, preuzmi 2015
KREATIVNA INDUSTRIJA U KANTONU SARAJEVU preuzmi 2015
TURIZAM NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD 2009. DO 2014. GODINE preuzmi 2015
STANOVNIŠTVO EVROPE 2015. preuzmi 2015
Pozicija Kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014. preuzmi 2015
Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede za 2014. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2015
Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih i javnih komunalnih preduzeća za 2014. godinu u Kantonu Sarajevo preuzmi 2015
INFORMACIJA O PRIVREDNIM KRETANJIMA U KANTONU SARAJEVO U PERIODU I-XII 2014. GODINE preuzmi 2015
INFORMACIJA O INVESTICIJAMA U PERIODU 2003-2013. GODINE PO KANTONIMA U FEDERACIJI BIH preuzmi 2015
Informacija o investicijama na području Kantona Sarajevo za 2013. godinu preuzmi 2015
EKONOMIJA EVROPE 2015. preuzmi 2015
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2003-2015. GODINE preuzmi 2015
DEMOGRAFSKA ANALIZA KANTONA SARAJEVO PO OPĆINAMA U PERIODU 2003-2015. GODINE preuzmi 2015
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2015-2017. preuzmi 2015
Godina: 2010
Godina
EVROPA DEMOGRAFIJA 2010 preuzmi 2010
Operativni program lokalnog ekonomskog razvoja opcine Centar preuzmi 2010
Investment Guide 2008 preuzmi 2010
Vodič za investiciona ulaganja 2008 preuzmi 2010
Sarajevo prezentacija 2009 - I dio preuzmi 2010
Sarajevo prezentacija 2009 - II dio preuzmi 2010
Ekonomija Evrope 2010 preuzmi 2010
Strategija razvoja Općine Centar 2015 preuzmi 2010
Tendencje privrednih kretanja 2003-2009 preuzmi 2010
Demografska analiza FBiH po kantonima 03-10 preuzmi 2010
Pozicija KS u FBiH 2010 preuzmi 2010
Demografska analiza KS 2003-2010 preuzmi 2010
Turizam u KS 1999-2009 preuzmi 2010
SOCIJALNA SLIKA KS 2009 preuzmi 2010
Informacija o investicijama po kantonima u Federaciji za period 2003-2009 preuzmi 2010
Informacija o investicijama na području Kantona Sarajevo u 2009. godini preuzmi 2010
Ekonomski pokazatelji 2010
Lična karta Kantona Sarajevo preuzmi 2010
Lična karta Kantona Sarajevo - en preuzmi 2010
Lična karta Kantona Sarajevo - karte preuzmi 2010
Lična karta Kantona Sarajevo - prilozi preuzmi 2010
Vodič za investiciona ulaganja na području Kantona Sarajevo preuzmi 2010
BILTEN Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo preuzmi 2010
Informacija o poslovanju pravnih lica KS 2005. godina preuzmi 2010
Program javnih investicija u Kantonu Sarajevo 2007-2009 preuzmi 2010