IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO

Na osnovu Izvještaja o stanju u prostoru, zaključaka Nosioca pripreme i iskazanih interesa pristupilo se 2010. godine A fazi Izmjena i dopuna Prostornog plana i to u tački 2.3. Privreda i tački 2.4. Stanovanje i stambena izgradnja tekstualnog dijela i odgovarajućih grafičkih priloga Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine.
 
Završen je Javni uvid A faze Plana. Dostavljene su primjedbe sa Javog uvida od Općine Novi Grad i Gradonačelnika Grada Sarajevo.Nakon dostavljenih primjedbi od Općine Novo Sarajevo i Općine Ilidža Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okoliša organizovati će javnu raspravu, nakon čega će se pristupiti izradi Prijedloga Plana.
B faza Izmjena i dopuna Prostornog plana
 
 
Izmjene i dopune Prostornog plana donosi:                   Skupština Kantona Sarajevo
 
 
Sadržaj Izmjena i dopuna Prostornog plana u 2011 godini
 
 
B FAZA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA KANTONA SARAJEVO
 
Izrada studija, stručnih elaborata i podloga neophodnih za formiranje  
prostorne osnove  
 
                                                                                                      
Prikupljanje i analiza podataka o stanju u prostoru
Formiranje analitičko dokumentacione osnove i Analiza stanja i ocjena mogućnosti prostornog razvoja
 
 
I  TEHNOLOŠKA FAZA: PROSTORNA OSNOVA
 
Formiranje analitičko dokumentacione osnove i Analiza stanja i ocjena mogućnosti prostornog razvoja ovisiti će o završenim studijama.