Novost

Shodno Zaključku Vlade Kantona Sarajevo od 25. 03. 2010. usvaja se Izvještaj o stanju u prostoru na bazi praćenja Prostornog plana Kantona Sarajevo od 2003. do 2023. godine sačinjen na osnovu Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/06) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/04 i 50/07).