Obavještenje

Uvid u novo usvojene Regulacione planove građani imaju na uvid na našoj web stranici u dijelu Prostorno-planska dokumentacija dio Regulacioni planovi.