Projekat "Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)"

U Sarajevu počinje realizacija projekta “Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)”! Projekat će doprinijeti modernizaciji sistema integralnog urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo i stvaranju boljih uslova za održiv i klimatski otporan društveno-ekonomski razvoj.

Povodom početka realizacije projekta u petak, 17.06.2022. godine, u “Kongresnoj dvorani” hotela Holiday u Sarajevu biće održano predstavljanje projekta i njegov značaja za razvoj Sarajeva. Projekat će trajati 4 godine, a provode ga tri švicarska partnera: ETHZ u partnerstvu sa Univerzitetom Sarajevo i Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; konzorcijum koji čine Urbaplan-Enova-Helvetas; i Grad Cirih.

Projekat finansira Vlada Švicarske kroz Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO).