Smjernice za trogodišnje planiranje rada Kantona Sarajevo za period 2024-2026. godina

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, sa 118. sjednice održane 09.03.2023. godine usvojene su "Smjernice za trogodišnje planiranje rada Kantona Sarajevo za period 2024-2026. godina" sa Akcionim planom 2024-2026. implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.

Smjernice predstavljaju osnovu za planiranje kantonalnih organa uprave u naredne tri godine, kako bi se na adekvatan način uključili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027., Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH i drugim relevantnim dokumentima. Pored toga što predstavljaju usmjerenje za budući rad organa uprave, Smjernice služe i ostalim zainteresovanim stranama (vaninstitucionalnim akterima) kao vodilja za planiranje i implementaciju konkretnih projekata i aktivnosti u narednom trogodišnjem periodu.

Predkorak izrade Smjernica je izrada trogodišnjeg akcionog plana implementacije strategije. U tom smislu pripremljen je i Akcioni plan 2024-2026. implemetacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. koji predstavlja operacionalizaciju strategije, odnosno sadrži sve mjere i aktivnosti/projekte u okviru strateških ciljeva i prioriteta planirane da budu implementirane tokom 2024-2026. (ili eventualno za neke projekte da započne realizacija), kao i finansijski okvir potreban za njihovu realizaciju, te određuje dinamiku i nositelje odgovornosti za realizaciju mjera.

Proces izrade Akcionog plana vodio je Zavod za planiranje razvoja Kantona u saradnji sa Kantonalnim odborom za razvoj. Članovi KOR-a, nosioci određenih mjera iz Programskog okvira u saradnji sa drugim učesnicima u implementaciji mjera, dali su inpute za izradu AP-a. Zavod za planiranje razvoja KS, Sektor za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja (Služba za istraživanje i strateško planiranje društveno-ekonomskog razvoja, kao zakonsko Tijelo za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KS), je nakon prikupljenih inputa finalizirao AP i na osnovu toga pripremio Smjernice.

Navedeni materijali se nalaze na linku:

https://zpr.ks.gov.ba/javne-investicije/strategija