U Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 25.10.2015.godine, održan je sastanak sa predstavnicima francuske organizacije Cluster Montagne.

U Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 25.10.2015.godine, održan je sastanak sa predstavnicima Francuske organizacije Cluster Montagne, klaster koja se bavi razvojem i unapređenjem planinskih turističkih potencijala i organizacijom velikih sportskih događaja, i konsultantskih kompanija Orex- Loisirs  i CEDES-a. Naime, francuska Vlada kao i francuske kompanije zainteresirane i spremne su podržati na operativni i finansijski način Organizaciju Evropskog zimskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) 2019., kao i studije i projekte dugoročnog razvoja turizma.

 

ostima iz Francuske, direktor Zavoda Hamdija Efendić i pomoćnik direktora  Maida Fetahagić, prezentirali su projekte iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020 i iz Programa javnih investicija KS 2017-2019. Projekti se odnose na izradu studije o razvoju turizma u KS, projekata za jačanju kapaciteta u turizmu i poboljšanja turističke resursne osnove Olimpijskih planinan Igmana i Bjelašnice kao i izgradnje infrastrukturnih turističkih objekata.