Uspostava novog WebCity geoportala Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Dana 06.01.2023. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je pustio u funkciju novi WebCity geoportal za potrebe vizualizacije prostornih podataka i prostorno planske dokumentacije. Osnovni cilj uspostave geoportala je osiguranje lakšeg pristupa informacijama kako subjektima planiranja, tako i građanstvu. Implementacijom navedenog geoportala uspostavlja se:

  • efikasnija integracija prostornih podataka,
  • transparentnija komunikacija sa građanima,
  • razvoj infrastrukture prostornih podataka (IPP) na lokalnom (kantonalnom) nivou,
  • šira komunikacija i koordinacija sa općinskim službama za urbanizam i prostorno uređenje,
  • lakše praćenje provođenja planskih dokumenata,
  • pristup i upravljanje drugim podacima od interesa za razvoj Kantona Sarajeva kao što su energetska efikasnost, zaštita okoliša, upravljanje komunalnim otpadom, održavanje javnih površina i drugo.

Za pristup geoportalu Webcity kliknite na link ispod:

https://gispp.zavodzpr-sa.ba/