Uspostavljen Katalog metapodataka Kantona Sarajevo

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je uspostavio platformu „Katalog metapodataka Kantona Sarajevo“. Kao platforma korištena je kataloška web aplikacija otvorenog koda Geonetwork. Aplikacija je smještena na produkcijski server u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, te je povezana sa Microsoft SQL bazom podataka koja predstavlja centralnu bazu za metapodatke u Kantonu Sarajevo.

Katalog metapodataka izrađen je u skladu sa međunarodnim standardima ISO 19115, ISO 19119 i ISO 19139. U Kantonu Sarajevo postoji mnogo izvora prostornih podataka, poput katastarskih podataka u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, zatim podataka o zaštićenim područjima, namjeni i korištenju zemljišta, podataka potrebnih za kreiranje prostorno-planske dokumentacije, topografske karte i planovi, ortofoto snimke, digitalni modeli terena, itd. Svi navedeni i drugi podaci su potrebni u svakodnevnom radu različitih institucija kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti, javnih preduzeća, privatnih kompanija, akademskih institucija, građana i drugih zainteresiranih strana.

Katalogu se može pristupiti preko web adrese: https://metapodaci.zavodzpr-sa.ba/

 Kataloga metapodataka KS - animacija