Usvojen Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Na 97.sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održane 13.10.2022. godine, usvojen je Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Osnovni cilj Izvještaja je da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka KS u 2021. godini.

Prvi dio Izvještaja prikazuje nivo razvijenosti Kantona Sarajevo u FBiH, analizira makroekonomske karakteristike, poslovne subjekte i komunalnu privredu, osnovne karakteristike obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, kulture, sporta, civilne zaštite i sigurnosti građana, kao i javnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Drugi dio predstavlja implementaciju projekata i aktivnosti iz Strategije razvoja KS 2021-2027. u 2021. godini, trend mjerljivih indikatora postavljenih na nivou strateških ciljeva i prioriteta za 2019, 2020. i 2021. godinu i implementaciju po strateškim ciljevima i prioritetima.

Okvirna potrebna sredstva za realizaciju Strategije u 2021. godini procijenjena su na 343.076.130 KM. Vrijednost realizovanih projekata/aktivnosti iznosi 199.489.910 KM, odnosno 58.1%, odnosno 9,8% od ukupno planiranih sredstava za cijeli period implementacije Strategije razvoja KS 2021-2027.

Posmatrajući prema strukturi finansiranja u 2021. od ukupno realiziranih sredstava 199.489.910 KM, iz Budžeta KS je 128.939.814 KM, odnosno 64,6%, iz sredstava Općina u iznosu od 19,454,964 KM ili 9,8%, te 19,454,964 KM iz Drugih izvora finansiranja (budžeti viših nivoa vlasti, fondovi, grantovi, donacije....) što je 25,6% od ukupno realizovanih sredstava.

Proces pripreme i izrade Izvještaja vodio je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo - Sektor za planiranje društveno ekonomskog i strateškog razvoja u saradnji sa članovima Kantonalnog odbora za razvoj za proces implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. (KOR).