MJERE Za postupanje u slučaju potvrđivanja COVID-19 oboljenja kod zaposlenika Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Na osnovu Preporuke Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, direktor Zavoda za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo, donosi
MJERE
Za postupanje u slučaju potvrđivanja COVID-19 oboljenja kod zaposlenika Zavoda za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo

 

• Zaposlenik Zavoda, koji dođe na posao sa simptomima poput temperature, kašlja, respiratornih simptoma, malaksalosti, ili koji navede gubitak okusa i mirisa, mora se odmah javiti svom
neposrednom rukovodiocu, koji ga mora odmah uputiti kući.

• Svi zaposlenici Zavoda koji su razvili simptome van radnog vremena, ne trebaju dolaziti na posao. Oni imaju obavezu da se, ODMAH, telefonski, jave nadležnom ljekaru i prijave simptome. Također,zaposlenik mora obavjestiti sve svoje privatne i službene bliske kontakte koji su bili bez maske, na udaljenosti manje od jednog metra i duže od 15 minuta, da je kod njega detektovan SARSCo V2 virus. Zaražena osoboa postaje infektivna dva dana prije pojave simptoma, ili kod asimptomatskog Covid
pozitivnog, dva dana prije datuma uzorkovanja za rtPCR test.

• Nadležni ljekar treba svakodnevno da prati zdravstveno stanje "pozitivnog" pacijenta, te određuje potrebu za testiranjem, u skladu sa važećim smjernicama. Pacijentu ljekar određuje samoizolaciju i period praćenja od 14 dana, te ukoliko dođe do pogoršanja simptoma, određuje pregled pacijenta i eventualnu hospitalizaciju.

• Stranke koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženim zaposlenikom, treba obavijestiti da se jave porodičnom ljekaru koji ~e procjeniti potrebu za samoizolacijom. Period praćenja osobe koja je u samoizolaciji počinje od datuma posljednjeg kontakta sa zaraženom osobom i traje 14 dana.

• Uvodi se forma Izjave, na koju će se zaposlenici potpisati da oni ni bliski članovi njihovog domaćinstva nemaju slijedeće simptome, kašalj, kihanje, povišena tjelesna temperatura; da nije ostvaren kontakt sa osobama koje su doputovale iz zemalja sa velikim brojem oboljelih; da nije ostvaren kontakt sa osobama za koje je potvrđen nalaz bolesti COVID-19 i sl.

• Pravilnim nošenjem maski i držanjem socijalne distance od dva metra u zatvorenim prostorijama i jedan metar na otvorenom, spriječava se širenje zaraze Covid oboljenja. Osoba koja nosi masku i održava higijenu ruku bez dodirivanja nosa i usta, smanjuje mogućnost širenja zaraze na minimum.

• Dezinfekciju u Zavodu treba obavljati svakodnevno, tzv. tekuća dezinfekcija ( svaki zaposlenik oko sebe ) i dva puta u toku radnog vremena, namještenici Zavoda raspoređene na radno mjesto Pomoćni
radnik-spremačica, vrše dezinfekciju svih radnih prostorija. Ukoliko je potrebna dodatna dezinfekcija cjelokupnog prostora Zavoda, potrebno je pozvati ugovornog izvođača DDD poslova.

• Ukoliko se zaposlenici Zavoda pridržavaju Mjera koje su naložene od strane Federalnog i Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i Mjera i Kriznog plana pripravnosti Zavoda za planiranje razvoja Kantona
Sarajevo, onda nema bliskih kontakata među zaposlenicima, niti sa strankama i niko nije ugrožen na radnom mjestu.

 

NEPRIDRŽAVANJE MJERA OD STRANE ZAPOSLENIKA ZAVODA, JE KRŠENJE ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI FBiH (Sl. novine FBiH br. 29/05).

Rok za primjenu svih prethodno navedenih mjera je ODMAH.

DokumentVeličina
PDF icon mjere.pdf1.47 MB