Nacrt Urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Nacrt urbanističkih planova na području Kantona Sarajevo: Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća), Urbanistički plan za urbano područje Hadžići, Urbanistički plan za urbano područje Ilijaš i Urbanistički plan za urbano područje Trnovo, sa zaključkom o stavljanju Nacrta plana na Javni uvid i Javnu raspravu u trajanju od 60. dana (Zaključak broj:01-19-6024/24 od 26.02.2024.godine ). Na linku "NACRT URBANISTIČKIH PLANOVA - JAVNI UVID" su dostupne na uvid karte usvojenog Nacrta za sva 4 Urbanistička plana na području Kantona Sarajevo.