Plan parcelacije stambeno naselje "Ferhatlije" - Pazarić

Vrsta plana: 
Plan parcelacije
Prostorni obuhvat: 
Općina Hadžići
Status plana: 
Van snage
Pravni izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nadležnost: 
Općina

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina HađićiPDF icon 51/18
Općina HađićiPDF icon 47/22
Napomena: 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje "Ferhatlije" - Pazarić - Službene Novine Kantona Sarajevo broj 47/22