»Poboljšanje smještajnih uslova goveda«

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KJP Poljoprivredno dobro Butmir
Lokacija: 
Ilidža - KSA-ILDŽ
Ukupna vrijednost: 
966520
Tekuća godina: 
2023
Prilog: