Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
57776685
Utrošeno u prethodnim godinama: 
3959264
Tekuća godina: 
2020
Prilog: