Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
46740027
Utrošeno u prethodnim godinama: 
83730
Tekuća godina: 
2020
Prilog: