Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo saobraćaja
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
60740027
Utrošeno u prethodnim godinama: 
83730
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta