PROJEKAT STAVLJANJA U FUNKCIJU I PREUREĐENJA OBJEKTA „KON-TIKI“ („KOD SONJE“) U SPOMEN OBILJEŽJE – MUZEJ STRADANJA GRAĐANA BIH, KOJI BI PODSJEĆAO NA DOGAĐAJE U PERIODU 1992-1995. GODINE.

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo za boračka pitanja
Lokacija: 
Vogošća - KSA-VOG
Ukupna vrijednost: 
951000
Plan za tekuću godinu: 
750000
Plan za naredni period: 
201000
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)