Rekonstrukcija i adaptacija objekta DPO

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
Gradonačelnik Grada Sarajeva
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
3000000
Plan za tri godine: 
3000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)