Rekonstrukcija i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Aleksa Šantić"

Status: 
Odobren
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Lokacija: 
Novi Grad - KSA-NG
Ukupna vrijednost: 
1200000
Plan za tekuću godinu: 
1000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: