Rekonstrukcija i sanacija mezarja i grobalja šehida i poginulih boraca

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
Fond memorijala Kantona Sarajevo
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
1000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: