Subvencioniranje troškova rekonstrukcije i izgradnje novih priključaka sa ciljem povećanja isporuke prirodnog gasa

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KJKP Sarajevogas d.o.o.
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
1200000
Utrošeno u tekućoj godini: 
240000
Plan za tekuću godinu: 
400000
Tekuća godina: 
2023
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)