UNAPREĐENJE SAJAMSKOG TURIZMA SANACIJOM PLATOA (II FAZA) KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJP Centar Skenderija
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
2500000
Plan za tekuću godinu: 
500000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: