URBANISTICKI PLAN URBANOG PODRUCJA HADZICI NACRT PLANA - TEKSTUALNI DIO PLANA