URBANISTICKI PLAN URBANOG PODRUCJA ILIJAS NACRT PLANA - TEKSTUALNI DIO PLANA