URBANISTICKI PLAN URBANOG PODRUCJA SARAJEVO NACRT PLANA - TEKSTUALNI DIO PLANA