Zamjena postojećeg sistema ventilacije i klimatizacije objekta

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
1040000
Utrošeno u tekućoj godini: 
154936
Plan za tekuću godinu: 
350000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: