Završena javna rasprava za A fazu

Danas 26.1.2011.  završena je javna rasprava A faze izmjena i dopuna PROSTORNOG
PLANA KANTONA SARAJEVO