Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KS Ministarstvo saobraćaja Izgradnja podzemnih garaža u Kantonu Sarajevo – Projekat 10 PLUS 120528400
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200) 110207080 5700396 3316509 2500000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200) 110207080 2500000 36000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200) 110207080 5700396 3316509 2500000
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja 110000000 19362717 19362717
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu 60740027 83730
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS 26335758 14681258 4154500
KS Ministarstvo unutrašnjih poslova PODIZANJE KAPACITETA SISTEMA ZAŠTITE, SPAŠAVANJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI GRAĐANA ULAGANJEM U OPERATIVNU OPREMLJENOST MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO 25403167
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20) 25347557 3000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20) 25347557 20000000 0 3000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20) 25347557 20000000 3000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinale – dionica: od II do IV transverzale 24999229 3999229 4000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinale – dionica: od II do IV transverzale 24999229 4000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinale – dionica: od II do IV transverzale 24999229 3999229 0 4000000
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo 24795719 48896 14730 3680357
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo 24795719 3680357
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema – I tranša kredita EBRD 23400000 20251794 20251794
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema – I tranša kredita EBRD 23400000 14614429
Općina Trnovo Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Trnovo 23000000 3000000 3000000 5000000
KJKP Rad Sarajevo UNAPRIJEĐENJE ODLAGANJA OTPADA NA SANITARNOG DEPONIJI „SMILJEVIĆI“ 22939000
Ukupno po stranici 966,999,388 62,531,876 66,443,517 132,744,154

Program javnih investicija aktuelno