Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KS Ministarstvo saobraćaja Izgradnja podzemnih garaža u Kantonu Sarajevo – Projekat 10 PLUS 120528400
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200) 110207080 9016905 1324623 2500000
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja 110000000 19362717 19362717
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu 60740027 83730 27406990 27406990
Općina Ilidža IZGRADNJA ISKLOPIVE KABINSKE GONDOLE/ŽIČARE GLD8 „HRASNICA – IGMAN“ OPĆINA ILIDŽA 60000000
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika 57776685 3959264 11199422 11199422
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA GONDOLE SPORTSKI CENTAR - VRH BJELAŠNICE 35000000
KJKP Rad Sarajevo UNAPRIJEĐENJE ODLAGANJA OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJI „SMILJEVIĆI“ 28825657 1176739 1176739
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS 26335758 14681258 4154500
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20) 25347557 20000000 3000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinale – dionica: od II do IV transverzale 24999229 3999229 0 4000000
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo 24795719 1236974 8404074 8404074
Općina Trnovo Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Trnovo 23000000 11000000 5000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica I (Kranjčevićeva – Velešići; km 0+000 do 0+800) 22421936 838573 500000
KS Ministarstvo privrede Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijsko-poslovnim zonama Kantona Sarajevo 21130097 4898198 1072572 7731899
KS Ministarstvo za boračka pitanja KUPOVINA STANOVA ZA DODJELU U VLASNIŠTVO I NA KORIŠTENJE PRIPADNICIMA BORAČKIH KATEGORIJA U SKLADU SA ZAKONOM O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE 20832992 7217625 11401446 12215267
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Predinvestiranje u poticajnu stanogradnju 20225695 14846301 3340043 3879394
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt obnove Olimpijske bob staze na Trebeviću 20000000
KS Ministarstvo privrede Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva 19792077 5782077 1973354 3955000
KJP Centar Skenderija REKONSTRUKCIJA DVORANE „MIRZA DELIBAŠIĆ“ KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 16000000
Ukupno po stranici 847,958,909 82,878,876 101,343,238 114,486,002

Program javnih investicija aktuelno