Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KS Ministarstvo saobraćaja Izgradnja podzemnih garaža u Kantonu Sarajevo – Projekat 10 PLUS 120528400
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200) 110207080 9016905 1042580 2500000
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja 110000000 19362717 19362717
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Projekat Sarajevo Water - Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema Sarajeva 66400428 22019057 4019075 4019075
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu 60740027 83730
Općina Ilidža IZGRADNJA ISKLOPIVE KABINSKE GONDOLE/ŽIČARE GLD8 „HRASNICA – IGMAN“ OPĆINA ILIDŽA 60000000
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika 57776685 3959264
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA GONDOLE SPORTSKI CENTAR - VRH BJELAŠNICE 35000000
KJKP Rad Sarajevo UNAPRIJEĐENJE ODLAGANJA OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJI „SMILJEVIĆI“ 28825657 296357
KS Ministarstvo privrede Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijsko-poslovnim zonama Kantona Sarajevo 27630097 4898198 7731899
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS 26335758 14681258 4154500
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20) 25347557 20000000 3000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinale – dionica: od II do IV transverzale 24999229 3999229 0 4000000
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Predinvestiranje u poticajnu stanogradnju 24846301 14846301 50000 2500000
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo 24795719 1236974 2797834 8528112
KS Ministarstvo privrede Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva 23567077 5782077 3955000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica I (Kranjčevićeva – Velešići; km 0+000 do 0+800) 22421936 838573 500000
KS Ministarstvo za boračka pitanja KUPOVINA STANOVA ZA DODJELU U VLASNIŠTVO I NA KORIŠTENJE PRIPADNICIMA BORAČKIH KATEGORIJA U SKLADU SA ZAKONOM O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE 20032893 7217625 15208 12215268
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt obnove Olimpijske bob staze na Trebeviću 20000000
KJP Centar Skenderija REKONSTRUKCIJA DVORANE „MIRZA DELIBAŠIĆ“ KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 16000000
Ukupno po stranici 905,454,844 94,194,290 41,968,672 72,466,571

Program javnih investicija aktuelno