Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KS Ministarstvo saobraćaja Izgradnja podzemnih garaža u Kantonu Sarajevo – Projekat 10 PLUS 120528400
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša "Sarajevo Toplane - daljinsko grijanje" 114416055
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200) 110207080 10341527 1324623 2500000
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja 110000000 19362717 19362717
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat proširenja tramvajske mreže u Kantonu Sarajevo – izgradnja tramvajske pruge Nedžrići - Dobrinja i Željeznička stanica - Šip 92000000
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat izgradnje žičare Hrasnica - Igman - Bjelašnica 72000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja tunela Kobilja Glava i dionice od tunela do spoja na M18 u naselju Hotonj 71183442 8813134 7289480 10000000
KS Ministarstvo saobraćaja Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica 68650000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Projekat Sarajevo Water - Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema Sarajeva 66400428 22357449 3041907 7931407
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu 60740027 83730 27406990 27406990
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika 57776685 3959264 11199422 11199422
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA GONDOLE SPORTSKI CENTAR - VRH BJELAŠNICE 48438000
KS Ministarstvo unutrašnjih poslova Nabavka višenamjenskog helikoptera i uspostava Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 39700500
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika - nabavka autobusa 30000000
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA NOVE ŠESTOSJEDNE ŽIČARE ŠTINJI DO -BJELAŠNICA 29250000
KJKP Rad Sarajevo UNAPRIJEĐENJE ODLAGANJA OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJI „SMILJEVIĆI“ 28825657 889964 172520 1176739
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo 27500000
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS 26335758 14681258 4154500
KS Ministarstvo privrede Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva 26259561 10759561 565008 5445000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinale – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20) 25347557 20000000 3000000
Ukupno po stranici 1,225,559,150 77,204,629 85,043,925 92,176,775

Program javnih investicija aktuelno