Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo privrede
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
15498994
Plan za tekuću godinu: 
2581560
Plan za tri godine: 
7960000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: