Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
18131878
Utrošeno u prethodnim godinama: 
2786901
Utrošeno u tekućoj godini: 
2170533
Plan za tekuću godinu: 
6824497
Tekuća godina: 
2020
Prilog: