Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200)

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
110207080
Utrošeno u tekućoj godini: 
2500000
Plan za tekuću godinu: 
36000000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: