Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200)

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
110207080
Utrošeno u prethodnim godinama: 
4266700
Utrošeno u tekućoj godini: 
1433965
Plan za tekuću godinu: 
7433695
Tekuća godina: 
2020
Prilog: