UNAPRIJEĐENJE ODLAGANJA OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJI „SMILJEVIĆI“

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KJKP Rad Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
28825657
Utrošeno u prethodnim godinama: 
296357
Plan za tri godine: 
28529300
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)