Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJP ZOI '84 Sarajevo IZMJEŠTANJE ČETVEROSJEDNE ŽIČARE NA NOVU LOKACIJU 4212000 2991690 1003860 1220310
Općina Novo Sarajevo Izgradnja objekta vrtića "NARCIS" na mjestu postojećeg vrtića 4107000 9280 60000
Uprava policije MUP-a KS NABAVKA SPECIJALNE VOJNE I POLICIJSKE OPREME 4059900
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat) 4000000
KJP Sarajevo šume Proizvodnja i primjena novih energenata 4000000
KJKP Toplane Sarajevo ZAMJENA DISTRIBUTIVNIH MREŽA - TOPLOVODA I VRELOVODA 4000000
KJKP Rad Sarajevo "PROJEKAT UPRAVLJANJA I SANIRANJA DEPONIJE SMILJEVIĆI - Proširenje i izgradnja prostora za odlaganje komunalnog otpada prema čelu deponije Smiljevići u Sarajevu na površini od oko 37.000 m2" 3907400
KJP ZOI '84 Sarajevo ZAMJENA SKI LIFTA KOTLOVI 3861000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Glavni projekat rekonstrukcije Igmanske ceste od Glavogodine do Osmica na Igmanu 3851640 402237 393344
KJP Centar Skenderija UNAPREĐENJE SAJAMSKOG TURIZMA SANACIJOM DIJELA PLATOA (I FAZA - NASTAVAK) KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 3800000 2000000
KJP Veterinarska stanica Sarajevo PROJEKAT OPREMANJA PRIHVATILIŠTA PASA LUTALICA 3736700 94308 100000
KJKP Pokop Sarajevo Izgradnja i uređenje grobnih polja na površini od 54975 m2, pored ulice Vlakovo 3630000
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA ŠETNICA I BICIKLISTIČKIH STAZA NA SKI CENTRU BJELAŠNICA IGMAN 3630000
KJP ZOI '84 Sarajevo REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA I NABAVKA OPREME ZA 53. EFNS - 2023 SARAJEVO- IGMAN 3627000 44368 1929235 3182632
KS Ministarstvo za boračka pitanja IZGRADNJA MEMORIJALNOG CENTRA „ŽUČ“ 3549653 150000 225000 225000
KJP Centar Skenderija UNAPREĐENJE SAJAMSKOG TURIZMA SANACIJOM PLATOA (II FAZA) KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 3500000
Općina Centar Sarajevo Izrada separatne kanalizacione mreže naselja Radava 3500000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Sanacija zacijevljenog dijela Koševskog potoka 3500000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Dogradnja i opremanje Javne ustanove Osnovna škola "Zahid Baručija" 3390000 1890000 1000000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević 3309000 7000 17140 50000
Ukupno po stranici 75,171,293 5,579,603 3,577,859 7,837,942