Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
Općina Novo Sarajevo Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum 250000 100000
Općina Hadžići Izgradnja fekalne kanalizacije UL. XII Hercegovačke brigade 198176
Općina Hadžići Izgradnja servisne saobraćajnice sa priključcima na magistralnu cestu M17, sa odvodnjom oborinskih voda, sve u naselju Tračin, Općina Hadžići 166266 166266
Općina Stari Grad Rekonstrukcija pješačke zone u ulici Jelića 153000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Buća potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije. 135000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Inventarizacija ispusta voda sa saobraćajnica u vodotoke (za podučje Grada Sarajeva) 110000
Ukupno po stranici 1,012,442 0 0 266,266