Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJKP Pokop Sarajevo Otkup zemljišta, površine 24097 m2, u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo 700000
Uprava policije MUP-a KS NABAVKA OPREME ZA REALIZACIJU ELABORATA SISTEMA ZA PROVJERU I AKVIZICIJU REGISTARSKIH TABLICA (SPARTA) - II 700000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g. 659763 649161 10602
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici 650000
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA OBJEKTA ZA RAZVOJ SPORTA - ŠTINJI DO BJELAŠNICA 643500
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Upotreba obnovljivih izvora energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode u objektu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 600000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Totalna rekonstrukcija bolničkih liftova 600000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Bistrički potok- Nastavak realizacije projekta Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1km) i realizacija sanacije (relizcaija dvije 597230 158830 398400
KJP ZOI '84 Sarajevo Izgradnja adrenalin parka 550000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Sanacija - rekonstrukcija Odjela za patologiju i prosekturu 550000
Klinički centar univerziteta u Sarajevu 4. Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom 550000
KJP ZOI '84 Sarajevo NABAVKA MAŠINA I OPREME ZA RAD I TRANSPORT NA SKI CENTRU 550000
Općina Ilijaš Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš 526318
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza - Podstanica P48 510000
KJKP Toplane Sarajevo Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 25 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnicama i toplotnim podstanicama 510000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Sanacija Ravnih krovova u kompleksu bolnice i sanacija podova starih cca 40 godina u Bolnici 505000
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka dva kardiomobila i jedno vozilo za hemodijalizu JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS 500000
Općina Hadžići Regulacija riječnog korita Zujevine 500000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Nabavka muzičke opreme za kabinete muzičkog u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo 500000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Prekogranična saradnja BIH – Crna Gora 500000
Ukupno po stranici 11,401,811 807,991 0 409,002