Program javnih investicija KS

Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu 900000 27000 70000
UNAPREĐENJE SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA U KANTONU SARAJEVO 890000 890000
Izgradnja mreže odvođenja tehnoloških, otpadnih i oborinskih voda i izgradnja prečistača otpadnih voda sa farme krava KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža 800000 110000 110000 110000
Nabavka i instaliranje FREE AIR -INSTALACIJA 800000
Implementacija jedinstvenog finansijskog informacionog sistema na Univerzitetu u Sarajevu 800000 800000
Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo 750000 67660 67660
Povećanje kapaciteta teretane i fitness centra zatvaranjem dijela terase objekta Olimpijski bazena "Otoka" 730000
Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza 702000 342010
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Fra Matije Divkovića 700000 413000 530000
Implementacija jedinstvenog Digitalnog identiteta na Univerzitetu u Sarajevu 700000 700000
Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici 690000 500000
Rekonstrukcija kanalizacione mreže između ulica Velika Berkuša i Abadžin put 650000 497280 497280
Rekonstrukcija sistema ventilacije centralne kuhinje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u cilju ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva iz oblasti upotrebe prirodnog gasa 650000
Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici 650000
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g. 650000 0 396543 396543
Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju u ul.Varaždinska 640000 190000
Rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rizve 635000 315000 320000 320000
Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećeg autobuskog parkinga i asfaltnog platoa na gradskom groblju Vlakovo 605878
Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza 600000
Rekonstrukcija puta Deovići 590000 300000
Ukupno po stranici 14,132,878 767,010 1,831,483 5,371,483