Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJKP Toplane Sarajevo Optimizacija i automatizacija procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije kotlovnice Zetra 1500000
KJP Centar Skenderija FASADE KOMPLEKSA „SKENDERIJA“ 1500000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Bistrički potok- Nastavak realizacije projekta Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u d 1460000 15000 160000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo OBNAVLJANJE VOZNOG PARKA U SVRHU DOSTUPNOSTI I EFIKASNOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA 1387000
KJKP Sarajevogas d.o.o. Zamjena ventila na gasnom sistemu Kantona Sarajevo 1300000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt obnove paviljona u Studenstskom domu Bjelave 1300000
KS Ministarstvo privrede Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata na području KS u 2021. godini 1300000 1300000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15 1297361
Gradonačelnik Grada Sarajeva Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva 1289000 530000 150000 279000
KJKP Pokop Sarajevo Proširenje gradskog groblja Vlakovo - zemljište, k.č. 454/1 k.o. Vlakovo 1269900
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebevićke žičare 1220000 200000
KJKP Toplane Sarajevo Priključenje postojećih kotlovnica na lokalitetu Ilidže na izvor geotermalne energije (I faza) 1200000
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA OBJEKTA "POLAZNA STANICA" -BABIN DO 1200000
KS Ministarstvo za boračka pitanja IZGRADNJA CENTRALNOG SPOMENIKA SVIM POGINULIM BRANITELJIMA OPKOLJENOG SARAJEVA 1182000 100000 40755 40755
KS Ministarstvo za boračka pitanja IZGRADNJA CENTRALNOG SPOMENIKA SVIM POGINULIM BRANITELJIMA OPKOLJENOG SARAJEVA 1182000 100000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu 1168000 230000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu 1164000 38000 7000 230000
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE BABIN DO-MALO POLJE 1100000
Uprava policije MUP-a KS POJAČAN KAPACITET OPREMLJENOSTI UPRAVE POLICIJE VOZILOM ZA SPECIJALNE NAMJENE 1100000 1100000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce 1081000 31000 0 50000
Ukupno po stranici 25,200,261 699,000 212,755 3,689,755