Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
Općina Novo Sarajevo Provođenje mjera energijske efikasnosti za objekat Osnovne muzičke i baletne škole "Novo Sarajevo" 531533 150000
Općina Stari Grad Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u ulici Mačkareva 530000
Općina Ilijaš Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš 526318
KJP ZOI '84 Sarajevo Nova skijaška staza – Malo Polje, Igman 510000
KJP ZOI '84 Sarajevo Izgradnja i modernizacija parking sistema, video nadzora i SKIDATE 510000 445000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Prekogranična saradnja BIH – Crna Gora 500000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Sušica potok - Provođenje  istražnih  radova  i  izrada  Glavnog  projekta  sanacije  zacijevljenog dijela potoka   do mjesta ulijevanja u  Miljacku (cca 2,55 km) i realizacija sanacije  u trajanju od tri godine. 487000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Bistrički potok- Nastavak realizacije projekta Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1km) i realizacija sanacije (relizcaija dvije 483000 100000
Općina Stari Grad Rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže u dijelu ulica Isa bega Ishakovića, Veliki Alifakovac, Alifakovac, Maguda i Megara čikma 480870
Općina Novo Sarajevo Rekonstrukcija objekta Mjesne zajednice Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine 440000 6000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo 440000 50000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala 424000 100000
Općina Ilijaš Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu 368156
Gradonačelnik Grada Sarajeva Nastavak obnove objekta Olimpijskog muzeja u Sarajevu (Vila Mandić, Petrakijina uilica) 343000 145000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacije (relizcaija dvije godine) 334500 50000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Rekonstrukcija dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići na potezu od Brezovače do Radava vode 300000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Pofalićki potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije u trajanju od dvije godine. 275000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Rekonstrukcija Spomen parka "Mirza Delibašić i Davorin Popović" - FIS 275000
Općina Stari Grad Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara čikma 274950
Općina Novo Sarajevo Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum 250000 100000
Ukupno po stranici 8,283,327 0 0 1,146,000