Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJKP Toplane Sarajevo Povećanje energijske efikasnosti zamjenom 25 cirkulacionih frekventno reguliranih pumpi u kotlovnicama i toplotnim podstanicama 510000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza - Podstanica P48 510000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Sanacija Ravnih krovova u kompleksu bolnice i sanacija podova starih cca 40 godina u Bolnici 505000
Općina Hadžići Utopljavanje objekta JU KSIRC Hadžići 501165
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Prekogranična saradnja BIH – Crna Gora 500000
Općina Novo Sarajevo Rekonstrukcija objekta Mjesne zajednice Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine 440000 240000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacij 411000 21000 50000
Općina Ilijaš Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu 368156
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Rekonstrukcija dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići na potezu od Brezovače do Radava vode 300000
Općina Ilidža IZGRADNJA NOVOG MOSTA U BUTMIRU ILIRSKA 280000 200000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Rekonstrukcija Spomen parka "Mirza Delibašić i Davorin Popović" - FIS 275000
Općina Novo Sarajevo Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum 250000 100000
Ukupno po stranici 4,850,321 21,000 0 590,000