Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJP Centar Skenderija SANACIJA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA 3300000
Općina Novo Sarajevo Izgradnja podzemne garaže Kovačići 3300000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu 3100486 260486 176603 124000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Rekonstrukcija i adaptacija objekta DPO 3000000
KJKP Toplane Sarajevo Izgradnja novog dimnjaka kotlovnice Č.Vila II 3000000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - KUPOVINA NOVE MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME U SVRHU EFIKASNIJEG I KVALITETNIJEG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA 3000000 1167342 982658
KJKP Toplane Sarajevo Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta, korisnicima usluge u objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratećom infrastrukturom za AMR sistem očitanja 3000000
KJKP Toplane Sarajevo Rekonstrukcija kotlovnice KDIII-1 i hidraulička optimizacija rada kotlovnice 3000000
Uprava policije MUP-a KS NABAVKA SPECIJALNE VOJNE I POLICIJSKE OPREME - III 2999998
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA OBJEKTA ALPINE CENTAR BJELAŠNICA 2925000
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA OBJEKTA - "POLAZNA STANICA" -BABIN DO BJELAŠNICA 2925000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Nabavka opreme za realizaciju Projekta „Elektronski dnevnik“ 2899000 2599000 200000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna 2800000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Povečanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti 2700000
Uprava policije MUP-a KS POJAČAN KAPACITET OPREMLJENOSTI UPRAVE POLICIJE VOZILOM ZA SPECIJALNE NAMJENE - II 2700000 2700000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici 2690000 690000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola 2600000 191357 2500000
KJP ZOI '84 Sarajevo Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman 2600000
KJP ZOI '84 Sarajevo Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze Štinji do 2574000
KJP ZOI '84 Sarajevo Rasvjeta staze -Bjelašnica 2500000 120000 1117000
Ukupno po stranici 57,613,484 4,146,828 367,960 8,313,658