Rekonstrukcija kotlovnice KDIII-1 i hidraulička optimizacija rada kotlovnice

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KJKP Toplane Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet FBiH - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
3000000
Plan za tri godine: 
3000000
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)