IZGRADNJA OBJEKTA - "POLAZNA STANICA" -BABIN DO BJELAŠNICA

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Kredit
Podnositelj ji: 
KJP ZOI '84 Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Trnovo - KSA-TRN
Ukupna vrijednost: 
2925000
Plan za tri godine: 
1700000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta