Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici

Status: 
Odobren
Podnositelj ji: 
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
2690000
Plan za tekuću godinu: 
690000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: