Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta, korisnicima usluge u objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratećom infrastrukturom za AMR sistem očitanja

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KJKP Toplane Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
3000000
Plan za tri godine: 
3000000
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)