Izgradnja mrežnih kapaciteta za potrebe informatizacije škola

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
2600000
Utrošeno u tekućoj godini: 
191357
Plan za tekuću godinu: 
2500000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)