Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJP ZOI '84 Sarajevo DOGRADNJA SISTEMA VJEŠTAČKOG OSNJEŽENJA NA BJELAŠNICI 13864500 2884952 6493500
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo 13500000
Uprava policije MUP-a KS POJAČAN KAPACITET OPREMLJENOSTI UPRAVE POLICIJE VOZILOM ZA SPECIJALNE NAMJENE - III 13500000
Fond memorijala Kantona Sarajevo Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo 13176838 10327593 7100
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS 12278264 8523412 2615 754852
KJKP Rad Sarajevo "USPOSTAVLJANJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA OTPADOM KROZ SISTEM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA" 12220000 1709736 694398 1932502
KS Ministarstvo saobraćaja Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu 12164330 4611288 1873461 2503777
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Izgradnja i opremanje objekta nove osnovne škole u Rosuljama, Općina Vogošća 12000000
KS Ministarstvo saobraćaja Javna podzemna garaža G-3 u ulici Kolodvorska u Sarajevu 11642316 4922353 6719963 6719963
KS Ministarstvo saobraćaja Javna podzemna garaža G-3 u ulici Kolodvorska u Sarajevu 11642316 4922353 6719963 6719963
KJP Centar Skenderija REKONSTRUKCIJA LEDENE DVORANE KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 11500000 7000000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Izgradnja osnovne škole u MZ Stup 11270000 1900000 1900000 4000000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići" 11200000 400000
KJP Centar Skenderija Sanacija Doma mladih KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo 10500000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Nabavka opreme za osnovne i srednje škole - opremanje kabineta fizike, hemije i biologije 10200000 4000000 8000000
Općina Novi Grad Izgradnja kompleksa objekata "Sportsko rekreativni centar Dobrinja" - II faza 9335490 6235490 411484 1111484
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja 9208982 5708982 498505 2000000
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja i povezivanje IX transverzale sa ulicama Safet Zajko i Smail Šikalo uključujući rekonstrukciju ulice Safet Zajko 9090778 2946043 899806 3000000
KS Ministarstvo privrede Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2022. godinu 8892000 8892000
KS Ministarstvo privrede Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2023. godinu 8800000 8800000
Ukupno po stranici 225,985,814 51,807,250 26,605,147 68,335,141