Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu 14017497 12817497 1200000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Izgradnja novog objekta u krugu J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš 14000000
KS Ministarstvo privrede Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva 13742077 4957434 824643 824643
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo 13500000
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja 13206363 330000 3303453 3316863
Fond memorijala Kantona Sarajevo Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo 13176838 10327593 0 70100
Fond memorijala Kantona Sarajevo Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo 13176838 70100
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS 12221297 947000
KJKP Rad Sarajevo UNAPRIJEĐENJE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U KANTONU SARAJEVO 12070000
KJKP Rad Sarajevo UNAPRIJEĐENJE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U KANTONU SARAJEVO 12070000 237085 237085
KS Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – II faza 11949000 4400000 4281047 6049000
KS Ministarstvo za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Izgradnja i opremanje objekta JU OŠ "Pofalići" 11200000 400000
KS Ministarstvo privrede Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijsko-poslovnim zonama Kantona Sarajevo 10898198 2936975 1961223 1961223
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS 10157797 8433297 65829 494500
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt revitalizacije Bijele Tabije 10000000
KJKP Rad Sarajevo UNAPRIJEĐENJE SANITARNOG ODLAGANJA OTPADA NA DEPONIJI „SMILJEVIĆI“ 9070000 1164551
Uprava policije MUP-a KS UNAPREĐENJE KAPACITETA VIDEO NADZORA I DRUGIH TEHNIČKIH SISTEMA UPRAVE POLICIJE MUP-A KS 8705643
KJP ZOI '84 Sarajevo Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza 7500000 2497000
KJP ZOI '84 Sarajevo Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza 7500000
KJKP Rad Sarajevo "USPOSTAVLJANJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA OTPADOM KROZ SISTEM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA" 7020000
Ukupno po stranici 225,181,548 46,699,796 10,673,280 16,735,065