Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
11274297
Utrošeno u prethodnim godinama: 
8080443
Utrošeno u tekućoj godini: 
352854
Plan za tekuću godinu: 
352854
Tekuća godina: 
2020
Prilog: