Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
Općina Novo Sarajevo Izgradnja podzemne garaže Kovačići 3300000
Općina Ilidža IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA/REHABILITACIJA, ASVALTIRANJE I ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA 3200000 3200000
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rekontrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 3045000 45000 1000000
KJKP Toplane Sarajevo Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta, korisnicima usluge u objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratećom infrastrukturom za AMR sistem očitanja 3000000
KJP ZOI '84 Sarajevo Uređenje skijaških staza na Bjelašnici 3000000 2000000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - KUPOVINA NOVE MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME U SVRHU EFIKASNIJEG I KVALITETNIJEG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA 3000000 210910 1150000
Općina Novo Sarajevo Izgradnja objekta vrtića "NARCIS" na mjestu postojećeg vrtića 3000000 20000
KJKP Toplane Sarajevo Izgradnja novog dimnjaka kotlovnice Č.Vila II 3000000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Rekonstrukcija i adaptacija objekta DPO 3000000
KJKP Sarajevogas d.o.o. Admnistrativna zgrada Preduzeća -Poslovni prostor direkcije KJKP Sarajevogas 3000000
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA PARALELNIH SKI LIFTOVA K1 I K2 -BJELAŠNICA 3000000 3000000
KJKP Toplane Sarajevo Rekonstrukcija kotlovnice KDIII-1 i hidraulička optimizacija rada kotlovnice 3000000
Općina Ilijaš “USPOSTAVA INDUSTRIJSKE ZONE LUKE, ILIJAŠ – II FAZA" 2824883
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna 2800000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Povečanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti 2700000
Uprava policije MUP-a KS POJAČAN KAPACITET OPREMLJENOSTI UPRAVE POLICIJE VOZILOM ZA SPECIJALNE NAMJENE - II 2700000 2700000
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Nabavka opreme za realizaciju Projekta „Elektronski dnevnik“ 2699000 2399000
KJKP Pokop Sarajevo Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo" - proširenje gradskog groblja "Vlakovo" 2636896 1477409 258862 1159487
Gradonačelnik Grada Sarajeva Sanacija zacijevljenog dijela Koševskog potoka 2600000
KJP ZOI '84 Sarajevo Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman 2600000
Ukupno po stranici 58,105,779 3,921,409 469,772 14,229,487