Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KS Ministarstvo unutrašnjih poslova POVEĆANJE BEZBJEDNOSTI GRAĐANA I SMANJENJE KRIMINALITETA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA MODERNIZOVANJEM INFRASTRUKTURNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA V POLICIJSKE UPRAVE ILIDŽA – PRVA FAZA 5000000
KJP Centar Skenderija REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH DVORANA KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 5000000 200000
KJKP Toplane Sarajevo Izgradnja kotlovnice (I faza: snaga cca 20 MW), lokalitet Kampus RP Kvadrant C1 Marijin Dvor 5000000
Fond memorijala Kantona Sarajevo Izrada i postavljanjejedinstvenih nadgrobnih spomen obilježja za šehide/poginule borcie i umrlim braniteljima Armije i MUP-a R BiH 4984835 2554415 595962 797000
Fond memorijala Kantona Sarajevo Izrada i postavljanjejedinstvenih nadgrobnih spomen obilježja za šehide/poginule borcie i umrlim braniteljima Armije i MUP-a R BiH 4984835 597000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređenjem 4830000 450000
KJKP Pokop Sarajevo Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju «Vlakovo» - Kompleks krematorija i komemorativnog centra Sarajevo 4800000 828738 35183 35183
KJKP Pokop Sarajevo Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju «Vlakovo» - Kompleks krematorija i komemorativnog centra Sarajevo 4800000 1420000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt obnove i revitalizacije Spomen parka Vraca 4220000 20000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat) 4000000
KJKP Toplane Sarajevo ZAMJENA DISTRIBUTIVNIH MREŽA - TOPLOVODA I VRELOVODA 4000000
KJKP Rad Sarajevo "POBOLJŠANJE KOMUNALNE HIGIJENE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA U LJETNO-ZIMSKOM PERIODU U KANTONU SARAJEVO 3930600
KJKP Rad Sarajevo "POBOLJŠANJE KOMUNALNE HIGIJENE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA U LJETNO-ZIMSKOM PERIODU U KANTONU SARAJEVO 3930600 358878 358878
KS Ministarstvo za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Izgradnja osnovne škole u MZ Stup 3870000 50000
KJKP Rad Sarajevo POBOLJŠANJE KOMUNALNE HIGIJENE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA U KANTONU SARAJEVO" 3840000 318018
KJP Veterinarska stanica Sarajevo PROJEKAT OPREMANJA PRIHVATILIŠTA PASA LUTALICA 3736700 100000
KJP Veterinarska stanica Sarajevo PROJEKAT OPREMANJA PRIHVATILIŠTA PASA LUTALICA 3736700 94308 100000
KS Ministarstvo za boračka pitanja IZGRADNJA MEMORIJALNOG CENTRA „ŽUČ“ 3549653 50000
KS Ministarstvo za boračka pitanja IZGRADNJA MEMORIJALNOG CENTRA „ŽUČ“ 3549653 100000 50000 50000
Klinički centar univerziteta u Sarajevu Nabavka i instaliranje aparata magnetna rezonansa 3T za potrebe O.J. Klinike za radiologiju 3500000
Ukupno po stranici 85,263,576 3,577,461 1,040,023 4,546,079