Program javnih investicija KS

Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
Povećanje kapaciteta teretane i fitness centra zatvaranjem dijela terase objekta Olimpijski bazena "Otoka" 730000
Rekonstrukcija(sanacija) toplotnih podstanica – II faza 702000 342010
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Fra Matije Divkovića 700000 413000 530000
Implementacija jedinstvenog Digitalnog identiteta na Univerzitetu u Sarajevu 700000 700000
Rekonstrukcija kanalizacione mreže između ulica Velika Berkuša i Abadžin put 650000 497280 497280
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g. 650000 0 396543 396543
Rekonstrukcija distributivne mreže u dijelu ulice Ahmeda Rizve 635000 315000 320000 320000
Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulica Kamenica-Paje 558009 227820 227820 227820
Izgradnja sportsko rekreacionog centra Mrakovo, općina Ilijaš 526318
Sušica potok - Provođenje  istražnih  radova  i  izrada  Glavnog  projekta  sanacije  zacijevljenog dijela potoka   do mjesta ulijevanja u  Miljacku (cca 2,55 km) i realizacija sanacije  u trajanju od tri godine. 487000
Bistrički potok- Nastavak realizacije projekta Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1km) i realizacija sanacije (relizacija dvije 483000 6880 10000
Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala 464000 3510 44000
Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu 368156
Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo 360000 6670 60000
Nastavak obnove objekta Olimpijskog muzeja u Sarajevu (Vila Mandić, Petrakijina uilica) 345000 197430 200000
Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacij 334500 20500
Rekonstrukcija Spomen parka "Mirza Delibašić i Davorin Popović" - FIS 275000
Pofalićki potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije u trajanju od dvije godine. 275000
Povećanje energetske efikasnosti u objektu SŠC "Nedžad Ibrišimović" 250000
Buća potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije. 135000
Ukupno po stranici 9,627,983 905,330 2,069,133 2,985,643