POVEĆANJE EFIKASNOSTI SISTEMA CENTRALNOG GRIJANJA ZAMJENOM KOTLOVA I PLAMENIKA

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJKP Toplane Sarajevo
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
5000000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: