Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJKP Sarajevogas d.o.o. Rekonstrukcija sistema katodne zaštite 900000
KJKP Pokop Sarajevo Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ – Proširenje parkinga 899310 327767
Uprava policije MUP-a KS UNAPREĐENJE SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA U KANTONU SARAJEVO 890000 890000
KJP ZOI '84 Sarajevo Nabavka i instaliranje FREE AIR -INSTALACIJA 800000
KJP Poljoprivredno dobro Butmir Izgradnja mreže odvođenja tehnoloških, otpadnih i oborinskih voda i izgradnja prečistača otpadnih voda sa farme krava KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža 800000 110000 580000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Povećanje kapaciteta teretane i fitness centra zatvaranjem dijela terase objekta Olimpijski bazena "Otoka" 750000 100000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Sanacija fasada – ugradnja termofasade na objektima u Bolnici 690000 500000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g. 659763 429514
Klinički centar univerziteta u Sarajevu Rekonstrukcija sistema ventilacije centralne kuhinje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u cilju ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva iz oblasti upotrebe prirodnog gasa 650000
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Ugradnja solarnih sistema na objektima u Bolnici 650000
Općina Novo Sarajevo Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju u ul.Varaždinska 640000 190000
KJKP Pokop Sarajevo Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećeg autobuskog parkinga i asfaltnog platoa na gradskom groblju Vlakovo 605878
KJKP Sarajevogas d.o.o. Harmonizacija tehničke regulative i legislative u zemljama jugoistočne Evrope - II faza 600000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt obnove i restauracije astronomskog opservatorija Trebević 600000 20000
Općina Hadžići Rekonstrukcija puta Deovići 590000 300000
Općina Stari Grad Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulica Kamenica-Paje 558009 227820
Klinički centar univerziteta u Sarajevu Rekonstrukcija objekta kogeneracijskog postrojenja u Centar za upravljanje medicinskim otpadom 555000
Općina Vogošća Nadziđivanje i dogradnja Upravne zgrade JU "KSC" Vogošća 554918 255000
KJP ZOI '84 Sarajevo Izgradnja adrenalin parka 550000
KJP ZOI '84 Sarajevo Izgradnja vodovoda od pumpne stanice do vrha Bjelašnice 550000
Ukupno po stranici 13,492,878 0 110,000 3,820,101