Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJP ZOI '84 Sarajevo Rasvjeta staze -Bjelašnica 2500000 120000 1117000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj) 2452000
KJP ZOI '84 Sarajevo Izgradnja automatske garaže za sestosjed i zatvaranje dolazne stanice 2379777 1341260 482108 1038517
KJP ZOI '84 Sarajevo Uređenje skijaških staza na Bjelašnici 2340000 496763 545317 1843237
KJP ZOI '84 Sarajevo IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE NA LOKACIJI ŠTINJI DO BJELAŠNICA 2340000
KJP ZOI '84 Sarajevo OBJEKAT DOLAZNA STANICA ŠESTOSJEDNE ŽIČARE 2340000
KJKP Pokop Sarajevo Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo" - proširenje gradskog groblja "Vlakovo" 2287714 1994784 517375 292930
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Izgradnja trake za ubrzanje na cestu Zapadni prilaz Gradu pravac Blažuj - Ilidža 2286000
KS Ministarstvo unutrašnjih poslova DOGRADNJA I ADAPTACIJA IV POLICIJSKE UPRAVE MUP-a KS, PS NOVI GRAD 2250689 73538 2177051
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija i integracija operacionih sala 2200000 1000000
KS Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade Ekonomskog fakulteta UNSA 2157316
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Rekonstrukcija i opremanje vrtića "Kolibri" 2150000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići (dionica Hadžićki kolektor - Brezovača) 2148000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Projekat energetske efikasnosti uobrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo 2137005 1607005 210425 530000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora) 2098400
KJKP Sarajevogas d.o.o. Izgradnja rejonske regulacione stanice pritiska p=8(14,5)/3(4)bar i distributivne gasne mreže pritiska p=3(4)bar na dionici Hadžići-Pazarić, općina Hadžići 2000700
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Tehnička pomoć i podrška za realizaciju projekta Vodovod Sarajevo 2000000
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Nabavka školskog namještaja za potrebe osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova u Kantonu Sarajevo 2000000
KJKP Toplane Sarajevo Rekonstrukcija kotlovnice Zvijezda i hidraulička optimizacija rada kotlovnice 2000000
Općina Trnovo Izgradnja puta Babin do -Štinji do 2000000 500000
Ukupno po stranici 44,067,601 5,633,350 1,755,225 8,498,735