Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići (dionica Hadžićki kolektor - Brezovača)

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
2148000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: