Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KS Ministarstvo unutrašnjih poslova IZGRADNJA OBJEKTA V POLICIJSKE UPRAVE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO PS ILIDŽA – PRVA FAZA 5000000
KS Ministarstvo za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Izgradnja i opremanje vrtića "Narcis", Općina Novo Sarajevo 5000000
KJKP Toplane Sarajevo POVEĆANJE EFIKASNOSTI SISTEMA CENTRALNOG GRIJANJA ZAMJENOM KOTLOVA I PLAMENIKA 5000000
REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH DVORANA KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 5000000 200000
KS Ministarstvo za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Izgradnja osnovne škole u MZ Stup 4870000 1000000
Općina Novo Sarajevo Izgradnja podzemne garaže Hrasno 1 - Loris 4830000
KJKP Rad Sarajevo POBOLJŠANJE KOMUNALNE HIGIJENE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA U LJETNO-ZIMSKOM PERIODU U KANTONU SARAJEVO 4530000 318750
Uprava policije MUP-a KS NABAVKA NOVIH MOTORNIH VOZILA 4530000
KJP Centar Skenderija SANACIJA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA 4500000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Projekt obnove i revitalizacije Spomen parka Vraca 4220000 20000
KJKP Toplane Sarajevo ZAMJENA DISTRIBUTIVNIH MREŽA - TOPLOVODA I VRELOVODA 4000000
KJP Sarajevo šume Proizvodnja i primjena novih energenata 4000000
KJP ZOI '84 Sarajevo PREMJEŠTANJE ČETVEROSJEDA SA TRENUTNE NA NOVU LOKACIJU 4000000 4000000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat) 4000000
KJP Centar Skenderija UNAPREĐENJE SAJAMSKOG TURIZMA SANACIJOM DIJELA PLATOA (I FAZA - NASTAVAK) KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 3800000 2000000
KJP Veterinarska stanica Sarajevo PROJEKAT OPREMANJA PRIHVATILIŠTA PASA LUTALICA 3736700 94308 100000
KJKP Pokop Sarajevo Izgradnja i uređenje grobnih polja na površini od 54975 m2, pored ulice Vlakovo 3630000
KS Ministarstvo za boračka pitanja IZGRADNJA MEMORIJALNOG CENTRA „ŽUČ“ 3549653 150000 100000
KJKP Pokop Sarajevo Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju «Vlakovo» - Kompleks krematorija i komemorativnog centra Sarajevo 3500000 863921 1000000
KJP Centar Skenderija UNAPREĐENJE SAJAMSKOG TURIZMA SANACIJOM PLATOA (II FAZA) KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 3500000
Ukupno po stranici 85,196,353 1,426,979 0 8,420,000