Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
KJKP Pokop Sarajevo Proširenje Aleje Veterana i izgradnja memorijalnog trga i kapela na groblju Vlakovo 3095000
KJKP Toplane Sarajevo Izgradnja novog dimnjaka kotlovnice Č.Vila II 3000000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo KUPOVINA NOVE MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME U SVRHU EFIKASNIJEG I KVALITETNIJEG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA 3000000
Općina Novo Sarajevo Rekonstrukcija vrtića "Kolibri" u ulici Kolodvorska 11 3000000 1250000
KJP Centar Skenderija SANACIJA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA 3000000
KJKP Toplane Sarajevo Rekonstrukcija kotlovnice KDIII-1 i hidraulička optimizacija rada kotlovnice 3000000
KJP ZOI '84 Sarajevo Uređenje skijaških staza na Bjelašnici 3000000 421767
KJKP Toplane Sarajevo Subvencioniranje izgradnje mjernih mjesta, korisnicima usluge u objektima sa jednocijevnim sistemom grijanja, sa pratećom infrastrukturom za AMR sistem očitanja 3000000
KJKP Pokop Sarajevo Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo" - proširenje gradskog groblja "Vlakovo" 2980247 800000
Općina Ilijaš “USPOSTAVA INDUSTRIJSKE ZONE LUKE, ILIJAŠ – II FAZA" 2824883
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Poboljšanja kvaliteta usluge vodosnabdijevanja - III -faza Filter postrojenja Bosna 2800000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Povečanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti 2700000
KJP ZOI '84 Sarajevo Sanacija hotela SKI – Malo polje Igman 2600000
KJP ZOI '84 Sarajevo Sanacija i rekonstrukcija tehničke baze I Štinji do 2600000
KJKP Sarajevogas d.o.o. Laboratorija za kalibraciju mjerila protoka gasa u realnim uslovima 2580426
KJP ZOI '84 Sarajevo Rasvjeta staze -Bjelašnica 2500000 120000
KJP ZOI '84 Sarajevo REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA I NABAVKA OPREME ZA 53. EFNS - 2022 SARAJEVO- IGMAN 2500000
KJP Centar Skenderija UNAPREĐENJE SAJAMSKOG TURIZMA SANACIJOM PLATOA (II FAZA) KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO 2500000 500000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Izvođenje radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji zgrade Željezničke stanice na Bistriku 2457000 250000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica Karamušići - Blažuj) 2452000
Ukupno po stranici 55,589,556 0 0 3,341,767